Utvikling

Vi leverer programvareutvikling primært basert på Javateknologi. Våre meget erfarne konsulenter har god kompetanse på et bredt spekter av plattformer og verktøy, og har erfaring med å utvikle alt fra enkle applikasjoner til avanserte SOA-løsninger, f.eks. Web-portaler, saksbehandlingssystemer, B2B/integrasjonsløsninger, overvåkningsløsninger, Telekom BSS/OSS.

Vi har sertifiseringer innen mange plattformer og verktøy. Samtlige utviklere har i tillegg ISTQB testsertifisering og erfaring med smidig utvikling (alle har Scrum master sertifisering).

Vi leverer enkeltressurser eller hele scrum-team inn i dine utviklingsprosjekter, og kan også levere nøkkelferdige løsninger utviklet i tråd med vår egen utviklingsmetodikk.

Eksempel på kompetanse for våre konsulenter.

Prosjektroller Prosjektleder, arkitekt, utvikler, tester, scum master
Språk/rammeverk Java, Java EE, Spring framework, Hibernate, JPA, Servlets, JSP, XML, XSLT, XPath, CSS, HTML, PL/SQL, GRAILS, SAML2, Regelmotor(Drools), Webservices(SOAP og REST), C, C++, C#, PHP, C
Database Oracle RDBMS, Sybase, HSQLDB, H2, MySQL, PostgreSQL
Operativsystemer MS Windows, Linux, OSX, SUN Solaris
Metoder/teknikker Smidig, Scrum, TDD, UML, ITIL v3
Mellomvare IBM WebSphere, BEA/Oracle Weblogic, Glassfish, Tomcat, JMS (IBM WebSphere MQ, ActiveMQ, Oracle AQ), Spring/Hibernate, OpenSSO (OpenAM)
Utviklingsverktøy Eclipse, IBM Rational Application Developer (RAD), Oracle JDeveloper, NetBeans, Altova XML Spy, Maven, Hudson, Bamboo, Atlassian JIRA, Subversion, HP Quality Center

 

Kontakt: Ole Jakob Ottestad |  tlf: +47 99 57 69 76  |  mail: ojo@ipco.no