Rådgiving

Vi leverer kompetente ressurser til dine virksomhetskritiske IT-prosjekter. Vi har lang erfaring med å arbeide med forskjellige typer kunder, typisk i roller som krever en god forståelse av virksomheten, funksjonalitet og teknologi. Våre dyktige medarbeidere passer som prosjektledere, kravstillere, IT arkitekter, testledere, teknologispesialister og i andre roller i prosjektgjennomføringen.

Som rådgivere bruker vi hele selskapets samlede erfaring til å gi deg de beste rådene, samtidig som vi som enkeltkonsulenter har kraft og gjennomføringskapasitet til å føre prosjektet ditt i mål.

 Aktuelle områder:

 • Forretningsprosesser og IT arkitektur - Optimal utnyttelse av IT er avgjørende for bedrifters konkurransekraft. For å oppnå dette er det viktig å forstå bedriften som system og hvordan verdikjeder og prosesser henger sammen. Prosessene og IT systemene skal harmonere i en veldefinert IT arkitektur og må kobles sammen (integreres) for å støtte en høyest mulig grad av automatisering. Vi har kompetanse og erfaring med utforming av prosesser og arkitektur, anskaffelse eller utvikling og tilpasning av applikasjoner og automatisering/integrasjon, særlig innen Telecom.
   
 • Elektronisk samhandling - Kobling av verdikjeder på tvers av organisasjoner både innen offentlig og privat sektor har sterk vekst grunnet de åpenbare fordelene dette medfører i form av effektivisering og kostnadsbesparelser. Både selgere og kjøpere er tjent med å tilby kanaler for ordre, faktura, rapportering osv. Særlig for en leverandør er det viktig å gjøre det lett for kundene å kjøpe. Med fremveksten av standardisering og SOA løsninger, ser vi at dette vil utvikles i ennå større grad. Vi har kompetanse og erfaring med strategi, utforming og implementering av denne type løsninger.
   
 • Sikkerhet - Alle bedrifter bør ha et bevisst forhold til risiko, spesielt gjelder dette bedriftens informasjon og IT systemene som ofte er helt avgjørende for å opprettholde inntekter og tjenestenivå. Avhengig av type virksomhet vil man ha forskjellige krav til å hindre innsyn, unngå uautorisert modifisering av data, og å forhindre avbrudd. Vi hjelper bedrifter med å analysere risikofaktorer, foreslå tiltak og planlegge beredskap og krisehåndtering. Vi hjelper også bedrifter å øve på krisehåndtering.
   
 • Systemutvikling - Alle bedrifter ønsker å kjøpe IT løsninger som hyllevare. Dette gir lavest kostnader både når det gjelder investeringer, drift og forvaltning. Imidlertid vil det allikevel kunne være behov for å utvikle skreddersydde løsninger. Dette gjelder særlig løsninger som virker differensierende i markedet, løsninger for sammenkobling (integrasjon)og løsninger som man ikke finner hyllevare for. Dessuten kan det være behov for å skreddersy løsninger i forhold til sine egne velutviklede prosesser i stedet for å tilpasse prosessene til hyllevare systemer som egentlig ikke passer helt. Vi har kompetanse på hele systemutviklingsprosessen, fra analyse og krav, design, til implementering, test, drift og forvaltning.
 • Prosjektledelse - Vår prosjektmodell ”fra ide til verdi” adresserer alle faser av et IT prosjekt. Vi har prosjektledererfaring fra produktutvikling, anskaffelser, endringsprosjekter, programvareutvikling, forvaltning/support og drift. Et kritisk punkt i alle IT prosjekter er overgangen mellom utvikling/tilpasning og driftsetting. Vi har spesialister på både prosjektledelse og testledelse.

 

Kontakt: Ole Jakob Ottestad |  tlf: +47 99 57 69 76  |  mail: ojo@ipco.no