Prosjekter


Erfaring - Bransjekunnskap

Vi har erfaring fra følgende bransjer:

 • Telekom
 • IKT-leverandørindustri
 • Trafikk og samferdsel
 • Energi
 • Forsvaret og forsvarsindustrien
 • Helse
 • Logistikk
 • Landbruk
 • Offentlig IKT forvaltning


Erfaring - Løsningsområder

Våre rådgivere har erfaring med systemer og prosesser innen følgende løsningsområder:

 • Kunde- ordre og faktura
 • Overvåking- og styring av servere, applikasjoner, nettverk og tjenester
 • Telecom inventory
 • Forsvarskommunikasjon
 • Simulatorer
 • Publikumsinformasjonssystemer
 • Kartløsninger
 • Saksbehandlingssystemer
 • Service Management basert på ITIL
 • Kommunikasjonssystemer basert på Ethernet, IP, MPLS, SDH, PDH, Radio
 • Mobilkommunikasjon (GSM, UMTS, GSM-R, 4G)
 • Automatisk måleravlesning (AMS/AMR)
 • SmartGrid
 • Nummerportering mellom operatører
 • Kundeportaler
 • Altinn/MinID
 • Telecom Business/Operations Support Systems (BSS/OSS)
 • B2B og elektronisk samhandel
 • Tjensteaktivering (telekom)

 
Erfaring - Kunder

Vi har utført oppdrag for (i alfabetisk rekkefølge):

 • Aker Solutions
 • Alcatel-Lucent
 • Altibox/Lyse
 • Astrium Services
 • AxxessIT
 • BaneTele
 • Broadnet
 • Canal Digital
 • Catch Communications
 • Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT
 • Ericsson
 • Evry
 • Forsvaret (FLO/IKT)
 • Get
 • Hafslund
 • Hydro (IS-partner)
 • Jernbaneverket
 • Klif – Klima- og forurensningsdirektoratet
 • LHL
 • MediaNetwerk
 • Nammo
 • Nera
 • Norsk institutt for skog og landskap
 • Nødnett - Direktoratet for nødkommunikasjon (dNK)
 • Post og teletilsynet
 • Relacom
 • Statens Vegvesen
 • Statnett
 • Sykehuset Østfold HF
 • Telenor
 • Telway
 • Thales
 • Utenriksdepartementet
 • Ventelo
 • Vizada Networks