Selskapet

Morecom var tidligere et eget konsulentselskap. I 2015 fusjonerte vi med IPCO AS, og virksomheten videreføres under IPCO paraplyen hvor Morecom brukes som merkenavn på konsulentvirksomheten.

Forretningsidén er fortsatt å betjene det norske telekom- og IT-markedet, og å skape verdier for våre kunder basert på vår spisskompetanse og know-how.

Våre viktigste kjennetegn er:

  • Stor bredde i kompetanse. På tross av begrenset størrelse er vi en helhetlig leverandør. For oss er dette en styrke.
  • Fleksibilitet. Lite overhead og byråkrati gjør at vi kan tilpasse oss kundens spesielle behov.
  • Uavhengighet. Vi selger ikke produkter og har ingen bindinger på eiersiden.
  • Fokus på kundens behov og helheten i arbeidet vi utfører. Kundene opplever at vi er til å stole på.
  • Motiverte medarbeidere og fornøyde kunder.