Morecom AS er et uavhengig konsulentselskap innen IKT med spesialkompetanse på ledelse og gjennomføring av IKT-prosjekter. Våre konsulenter har utdannelse innen IKT på universitets/høyskolenivå, og har lang erfaring med gjennomføring av komplekse IKT-prosjekter innen bransjer som telekom, transport/samferdsel, forsvar, energi, og offentlig forvaltning. Vi dekker et bredt spekter av kompetanse, har erfaring med alle faser av IKT-prosjekter - fra idé til verdi, og fyller roller som rådgiver, prosjektleder, arkitekt, testleder, tester, utvikler, og innføringsansvarlig. Vi har dessuten spesialister innen en del spesifikke teknologiområder.

Vi leverer typisk enkeltressurser eller team inn i kundenes IKT-prosjekter. Våre kunder er typisk større organisasjoner som er profesjonelle brukere av IKT.